شما اینجا هستید   |

طناب

طناب یكی از مهمترین وسایل آتش نشانی و امداد و نجات می باشد كه در كارهای مختلف از آن استفاده می شود . از جمله بالا كشیدن خاموش كننده های دستی ، لوله های آتش نشانی ، بستن و مهار كردن لوله های تحت فشار و حمایت افراد بصورت كمربند نجات و پائین فرستادن افراد مصدوم از ارتفاع و یا بالا كشیدن اشخاص مصدوم از گودالها و چاهها و مخازن .

جنس و نوع طناب

جنس و نوع و ضخامت طناب بستگی به نوع كاری كه با آن انجام می گیرد دارد . معمولاٌ جنس طناب از مواد طبیعی مانند كتان و كنف و یا مواد مصنوعی مانند نایلون كه به دو صورت كابلی یا هسته ای بافته می شوند .

الف : طناب كابلی

این طناب از به هم پیچیدن سه طناب باریك بوجود آمده كه طنابهای باریك نیز از چندین رشته باریكتر تشكیل شده اند . از ویژگیهای این طناب قابلیت انعطاف پذیری و استحكام فراوان است .

ب: طناب هسته ای

این نوع طناب بیشتر در كارهای نجات افراد و كارهای حساس دیگر بكار می رود ( مانند طناب كوهنوردی ) این طناب متشكل از تعداد زیادی رشته های كم و بیش یكپارچه است كه سرتاسر طناب را درون یك غلاف قیطانی طی می كند . این نوع طناب كشش زیادی داشته و در مقابل سائیدگی مقاوم می باشد .

مواظبت و نگهداری از طناب

از آنجائیكه طناب از اهمیت خاصی برخوردار است و در بعضی مواقع جان افراد به آن بستگی دارد بایستی در مراقبت از آن دقت نموده و حتی الامكان آنرا از آب ، گرما ، خشك كردن در كنار بخار و آفتاب سوزان و تماس با مواد شیمیایی دور نگه داشته و مواظب بود كه هرگز اشیاء مختلف روی آن نیفتد و نباید با مواد نفتی اقدام به تمیز نمودن آن و یا روی آن را با رنگ علامت گذاری نمود .

جمع كردن طناب

طناب بایستی به نحوی جمع گردد كه در موقع استفاده به سرعت باز شود بدون اینكه در هم پیچیده شود و بطور دلخواه بتوان از آن استفاده نمود . اینكار با روش مختلف صورت می گیرد كه معمولترین آنها مطابق شكل زیر می باشد . بدین صورت كه از یك سر طناب شروع به جمع كردن آن نموده و حلقه های كمتر از فاصله دو دست باز نشده از یك طرف كنار هم می گذارند ، در این موقع اگر تاب یا پیچشی در طناب وجود داشته باشد بایستی آنرا باز كرد . پس از اینكه طناب جمع شد انتهایش را گره می زنند . در موقع باز كردن طناب باید دقت كرد كه در جهت عكس جمع كردن حلقه ها آنها را باز كرد تا در طناب گره ایجاد نشود .

هاف هیچ ( HALF HITCH )

? این گره پایه بسیاری از گره های آتش نشانی است كه توأم با گره های دیگرنیزبكار می رود .

اُور هند نات « گره بالای دست » ( OVER HAND KNOT )

? بعضی اوقات این گره را شستی نیز می نامند و بعنوان یك بازدارنده ساده بكار می رود و معمولاً به انتهای دو سر هوزهای پاره شده زده می شود .

فیگر آف ایت ( FIGURE OF EIGHT )

? این گره بصورت عدد ۸ انگلیسی بوده و برای نگهداشتن و گذاشتن لوله های آب در حفره ها و مزارع سبز بكار می رود .

ریف نات « گره اتصال » ( REEF KNOT )

? برای اتصال دو قطعه طناب كه دارای ضخامت یكسان باشند استفاده می شود .

سینگل شیت بند « گره اتصال مفرد » ( SINGEL SHEET BEND )

? برای اتصال دو قطعه طناب كه دارای ضخامت متفاوتی باشند استفاده می شود .

دبل شیت بند « گره اتصال دوبل » ( DOUBLE SHEET BEND )

? برای محكم تر شدن گره اتصال مفرد مورد استفاده قرار می گیرد .
كلاو هیچ « گره جدا از هم » ( CLOVE HITCH )
? شامل دو نیم گره می باشد كه یكی از آنها بصورت معكوس است . این نوع گره برای بالا بردن تعداد زیادی از وسایل آتش نشانی مانند هوز و خاموش كننده بخصوص اجسام استوانه ای بكار می رود .

رولینگ هیچ « گره غلطان » ( ROLLING HITCH )

? این نوع گره برای محكم كردن ( بستن ) یك طناب به هر چیز استوانه ای به طوریكه به تنهائی زمانی كه از پهلو كشیده می شود از روی شیء استوانه ای لیز نخورد ، بكار می رود .
راند ترن اند تو هاف هیچ « گره های گردان و نیمه گردان » ( ROUND TURN AND TWO HALF HITCHES )

? این نوع گره برای محكم كردن و نگهداری یك لوله آب به هر جسم مدور ( استوانه ای ) و همچنین بستن لوله های مكش به پایه های تلمبه ها بكار می رود .

فیشر منز بند « گره ماهی » ( FISHER MANS BEND )

? یك گره متغیر از دو نیم گره می باشد و چون بطور محكم كشیده می شود حركت جسمی كه به آن بسته شده است آزاد خواهد بود و برای محل هایی كه لوله آب را بخواهند جابجا كنند استفاده میگردد .

تیمبر هیچ ( TIMBER HITCH )

? گره ای است ساده كه در بیشتر جاها مثل بستن دور ستون استفاده میگردد .

واتر منز هیچ ( WATER MANS HITCH )

? این گره در قایقهای آتش نشانی برای یدك كشیدن بكار می رود .

كتز پاو ( CATS PAW )

? برای بالا بردن هوز بسته از این گره استفاده میگردد .

بولین « گره كمانی ثابت » ( BOWLINE )

? معمولاٌ آنرا بنام سینگل بولین می شناسند . این گره یك نوع گره كمانی غیر لغزان است كه برای مقاصد مختلف بكار می رود .

رانینگ بولین « گره كمانی لغزان » ( RUNNING BOWLINE )

? این گره تشكیل یك گره متحرك كه شامل یك گره كمانی در قسمت ثابت طناب می باشد ، می دهد

دبل بولین « گره كمانی ثابت دوبل » ( DOUBLE BOWLINE )
در صورت باریك بودن طناب ، بجای گره بولین از گره فوق استفاده می شود .
چیر نات « گره صندلی » ( CHIREKNOT )
جهت نگهداری و پائین آوردن افراد باهوش مورد استفاده قرار میگیرد .
شیپ شانگ « گره ساق پای گوسفند » ( SHEEP SHANK )
 برای كوتاه كردن طول طناب بدون بریدن آن از این گره استفاده میگردد .

به اشتراک بگذارید : | | |