شما اینجا هستید   |

    اطلاعیه : اطلاعیه:به اطلاع عموم و واحد های صنفی میرساند فروشگاه ایمن البرز ایرانیان

بسمه تعالی
به اطلاع عموم و واحد های صنفی میرساند فروشگاه ایمن البرز ایرانیان
مورد تائید وگواهی انجمن صنفی فروش وشارژکپسول های ایمنی استان البرز نمی باشد وهیچگونه مجوزی برای ایشان صادر نشوده وهیچ سمتی درانجمن ندارد .

به اشتراک بگذارید : | | |