شما اینجا هستید   |

سوختگیها عبارتند از آسیب بافت در نتیجه تأثیر حرارت , الكتریسیته , اشعه , و عوامل شیمیایی كه بر حسب عمق یا درجه ضایعات پوستی در ۳ درجه , سبك‌ ( درجه یك) متوسط ( درجه دو ) و شدید( درجه سه ) تقسیم بندی می‌شوند . به طور كلی در معالجه سوختگیها , اگر سوختگی قابل توجه است بایستی بیمار را پوشانیده , گرم نگاه داشته و هرچه زودتر به بیمارستان برسانید . درغیر این صورت در سوختگیهای جزیی لازم است :
۱- به فرد گرفتار سوختگی آرامش و اطمینان بدهید .
۲- پوششهای تنگ را شل كنید و لوازم شخصی را بیرون آورید .
۳- بخش سوخته را به مدت ۱۰ دقیقه زیر جریان آرام آب سرد تمیز بگیرید یا آن را در آب سرد فرو ببرید یا روی آن یخ بگذارید .
۴- جای سوختگی را تمیز بپوشانید و به آن دست نزنید .
۵- در صورت نداشتن وسایل لازم روی زخم را باز بگذارید .
۶- هرگز تاولها را نتركانید , پوست ورآمده را آزاد نكنید و به محل سوختگی دست نزنید .

به اشتراک بگذارید : | | |