شما اینجا هستید   |

از آنجا كه اطفاء حریق در لحظات اولیه شروع آتش سوزی برای جلوگیری از صدمات جانی و اقتصادی اهمیت بسزایی دارد و یك اقدام سریع در امر اطفاء نه تنها می تواند از توسعه آتش جلوگیری بعمل آورد، بلكه با خفه كردن آتش در نطفه ، خسارات ناشی از آن را به حداقل می رساند.
برای این منظور از سال ها قبل كارخانجات زیادی در كشورهای دنیا اقدام به طرح و ساخت وسائل مبارزه با حریق نموده اند كه نمونه ای از این نوع وسائل، خاموش كننده های دستی آتش نشانی می باشند .
تاریخچه خاموش كننده ها :
در سال  ۱۸۱۶ ناخدا “بای دریارموث” اولین خاموش كن دستی را اختراع كرد . سال ۱۹۱۲ اولین دستگاه كف شیمیایی دو گالنی در انگلستان ساخته شد. سال ۱۹۳۵ اولین خاموش كننده دو گالنی آب و گاز CO2  به بازار آمد . سال ۱۹۵۷ خاموش كننده پودری به بازار آمد . سال ۱۹۶۴ خاموش كننده خودكار به بازار آمد .

به اشتراک بگذارید : | | |