شما اینجا هستید   |

    : گواهینامه انجمن

گواهینامه انجمن


بموجب ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مصوبه دیماه ۱۳۷۱ هیات وزیران ، انجمن صنفی کارفرمایی فروش و شارژ کپسولهای آتش نشانی و خدمات ایمنی استان البرز در تاریخ ۸۹/۰۹/۲۸ به شماره ۱۶۲ کد ۲/۳-۱۹ در اداره کل کار و امور اجتماعی استان البرز به ثبت رسیده است .

به اشتراک بگذارید : | | |