شما اینجا هستید   |

    : هیئت مدیره انجمن

هیئت مدیره انجمن


اعضای محترم هئیت مدیره انجمن

 

نام و نام خانوادگی  سمت
علی اسمعیلی رئیس هیئت مدیره
رضا ابوالقاسمی نائب رئیس هیئت مدیره
محمد یوسفی راد خزانه دار
آقای عارفی عضو هیئت مدیره
محمد دشتی بازرس هیئت مدیره

 

به اشتراک بگذارید : | | |