شما اینجا هستید   |

    : اهداف انجمن

اهداف انجمن


براساس ماده ۱ اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی فروش و شارژ کپسولهای آتشنشانی و خدمات ایمنی استان البرز ، در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشکیل میگردد.

به اشتراک بگذارید : | | |